Priser

Priser / kontingenter mm.


For at flyve UL i Danmark skal man ifølge reglerne være medlem af:


KDA (Kongelig Dansk Aeroklub)

DULFU (Dansk Ultralet Flyver Union)

En klub som er godkendt af DULFU (som VULF)


I VULF har vi gjort det enkelt for medlemmerne, idet at vi administrerer alle disse medlemskaber for klubbens medlemmer. Man betaler således kun eet årligt beløb til VULF, Dette beløb udregnes efter nedenstående tabel.Beløb i 2022

Årskontingent /

indmeldelse

1. kvartal

Indmeldelse

2. kvartal

Indmeldelse

3. kvartal

Indmeldelse

4. kvartal

Indmeldelses-

gebyr

DULFU + KDA

800

800

400

400

300

VULF

1000

750

500

250

0

I ALT

1.800

1.550

900

650

300

Klubflyveren OY-9255 kan benyttes af alle klubbens medlemmer, som har pilot-licens, er omskolet til flyveren og har underskevet pilotkontrakten. Prisen er 600,- kr. pr. time


Prisen inkluderer alle omkostninger såsom benzin, baneafgift på EKVJ og forsikringer. De nærmere betingelser fremgår af vedtægterne.


Skoleflyvning koster ligeledes 600,- kr. pr. time. Instruktørene arbejder vederlagsfrit, med mindre en ekstern instruktør benyttes, da evt. udgifter til transport kan forventes.


Kontingenter videreføres for alle pr. 31-12 hvert år. Indmeldelsesgebyret til DULFU betales naturligvis kun ved indmeldelse.