Priser

Priser / kontingenter mm.


For at flyve UL i Danmark skal man ifølge reglerne være medlem af:


KDA (Kongelig Dansk Aeroklub)

DULFU (Dansk Ultralet Flyver Union)

En klub som er godkendt af DULFU (som VULF)


I VULF har vi gjort det enkelt for medlemmerne, idet at vi administrerer alle disse medlemskaber for klubbens medlemmer. Man betaler således kun eet årligt beløb til VULF, Dette beløb udregnes efter nedenstående tabel.Beløb i 2020

Årskontingent /

indmeldelse

1. kvartal

Indmeldelse

2. kvartal

Indmeldelse

3. kvartal

Indmeldelse

4. kvartal

Indmeldelses-

gebyr

KDA

60

45

30

15

0

DULFU

750

562,50

375

187,50

300

VULF

800

600

400

200

0

I ALT

1.610

1.207,50

805

402,50

300

Klubflyveren OY-9255 kan benyttes af alle klubbens medlemmer, som har pilot-licens, er omskolet til flyveren og har underskevet pilotkontrakt. Prisen er 750,- kr. pr. time for de første 10 timer, derefter 500,- kr. pr. time. Alternativt kan man betale 2.500,- en gang, og så betale 500,- kr. for alle timer efterfølgende.


Prisen inkluderer alle omkostninger såsom benzin, baneafgift på EKVJ og forsikringer. De nærmere betingelser fremgår af vedtægterne.


Skoleflyvning koster 750,- kr. pr. time de første 10 timer. Derefter er prisen 500,- kr. pr. time. Instruktørtimerne er vederlagsfrit, med mindre en ekstern instruktør benyttes, da evt. udgifter til transport kan forventes.


Timetallet nulstilles for alle pr. 31-12 hvert år. Det er kun nye medlemmer, som har mulighed for at betale delvist jf. ovennævnte skema, da man ved evt. indmeldelse i 3 kvartal, ikke skal betale for de 2 forrige kvartaler. Alle øvrige medlemmer betaler beløbene som er nævnt i 1. kvartal.

VULF

Vestjyllands UL Flyveklub