Radiocertifikat


Radiocertifikat:

For at undgå misforståelser i radiokommunikationen skal vi, som minimum, have et Radiocertifikat af typen N-BEG (National Begrænset Radiocertifikat - Dansk)


 


N-Beg radiocertifikat


N-Beg radiocertifikat er et Nationalt radiocertifikat begrænset til VFR flyvning. Det er nødvendigt, at du får et N-Beg radiocertifikat, før du kommer for langt med skoleflyvningen. Det er nemlig et krav, at du har certifikatet, før du kan få lov at flyve solo i luftrum med radiokrav.


Som klasseundervisning har det typisk taget omkring 30 timer at opnå de krævede færdigheder for at kunne bestå prøven.


Hvad skal man så kunne?


Man skal først og fremmest kunne BL 7-14 (Bestemmelse for Luftfart), som omhandler standardfraseologi og anvendelsen af denne. Du kan hente den her i venstre side. Det er meget vigtigt, at kommunikationen mellem fly og flyveleder foregår uden misforståelser. Jo bedre, man kender reglerne for kommunikation og jo større rutine, man har med at bruge de rigtige fraser, desto større kan sikkerheden blive.


Undervisningen består i at simulere flyveture. Kursisten skal forestille sig at sidde i et fly og flyve efter en fastlagt flyveplan med rapportpunkter undervejs. Kursisten skal kunne bede om de rigtige klareringer i forbindelse med indflyvning i terminalområder og kontrolzoner.


Fremgangsmåden er ikke svær. Fortæl hvem du er, hvor du er og hvad du vil - så er du nået langt.


Ind imellem får man lange meldinger, som man skal gengive, så personen, du har fået beskeden af, kan være sikker på, at du har modtaget den og vil efterkomme den. Kunsten er, når man får en melding, at få skrevet tal og stikord ned, så man kan gentage, hvad der blev sagt.


Prøven er delt op i 3 dele. Først er der 24 spørgsmål, der skal besvares. Der kræves 18 rigtige, for at bestå. Spørgsmålene kan være lidt svære, så det kræver en grundig teorigennemgang.


Simuleret flyvetur er næste del af prøven. Det plejer ikke at være et problem, medmindre nerverne spiller ind.


Sprogtest er sidste delprøve. Her har du allerede tjent points, hvis den simulerede flyvetur har været godt lavet med korrekt fraseologi. Ellers går sprogtesten ud på, om du kan fortælle, hvad du ser på nogle fotos, kontrollanten har med til formålet.


Hvis du får 6 i sprogtesten, skal du aldrig sprogtestes i dansk fraseologi mere.


Hvis du får bedømmelsen 5 i sprogtesten, skal du sprogtestes hvert 6. år. Får du 4 står den på sprogtest hvert 3. år.