Om VULF

Moderne UL fly er i sig selv meget sikre, og vi lægger meget vægt på at have et højt sikkerhedsniveau bl.a. gennem god uddannelse og seriøs vedligeholdelse af vores klubfly.

I klubben har vi 3 instruktører, hvoraf den ene også er kontrollant.

2

Fokus på fællesskab og klubaktiviteter

UL flyvning er i høj grad en sport som bygger på en fælles frivillig klub indsats , og team spirit.

3

Samarbejde med DULFU - Dansk UL Flyver Union

Sammen med Dansk UL Flyver Union (DULFU) har vi en fælles interesse i UL privatflyvning, og på at udbrede interessen for vores sport.

VULF - Vestjyllands UL Flyveklub


VULF blev etableret i Stauning Lufthavn i 2015 for at fremme den stærkt stigende interesse for UL flyvning i vestjylland.
Pga. forskelle i måden UL piloter og motorflyvere formelt organiseres og uddannes, giver klubben os gode muligheder for at dyrke vores interesse.


Det nære samarbejde med DULFU kan ses ved at vi er aktive medspillere for at fremme den fælles frivillige indsates for privatflyvning i vestjylland. VULF bygger 100% på en frivillig indsats fra alle, og dette er med til at holde omkostningerne nede. Omvendt forventer vi så også at medlemmerne er aktive i fællesskabet og udviser "Good Airmanship" i luften såvel som på jorden.