Sikkerhed
DULFU håndbog

AOPA - The Aircraft Owners and Pilots Association

AOPA har et væld af meget interessante artikler og videoer omkring sikkerhed og flyvningens gennemførelse. Det er et rigtigt godt sted at bruge noget tid hvis du gerne vil vide mere om sikker flyvning.Havari eller hændelse:


DULFUs tommelfingerregel for definition på et havari og en hændelse.

 • Et havari er en tilstand hvor luftfartøjet ikke er i stand til at fortsætte flyvningen forsvar­ligt.
 • En hændelse er en tilstand hvor flyet, efter en mindre udbedring på stedet, kan fort­sætte flyvningen forsvarligt.

En nøjere definition på et havari og en hændelse er givet i BL 5-40 med bilag.


Meddelelsespligt efter havari eller hændelse.

 1. Efter at ulykken er standset, skal flyet ligge uberørt på havaristedet.
 2. Kontakt øjeblikkelig telefonisk et medlem af DULFUs havariundersøgelsesgruppe og oplys følgende:
  1. Tid og sted for havari/hændelse
  2. Flytype og registrering
  3. Navn og telefonnummer på luftfartøjschef
  4. Skader på passager, tredje person eller luftfartøjschef.
  5. Skader på fly
  6. Planlagt flyvevej
  7. Kort beskrivelse af hvad der er sket.
  8. Spørg om der er tale om et havari eller hændelse
  9. Spørg om hvornår flyet må flyttes fra havaristedet.
 3. Havarigruppen tager øjeblikkelig kontakt til DULFUs Flyvechef.
 4. Havaristen får hurtigt telefonisk besked om hvad der må foretages med det havare­rede fly, og om der skal foretages en nærmere undersøgelse på havaristedet
 5. En havarirapport (DULFU rapport form 4, Jan 15) kan hentes på DULFUs hjemmeside ellers tilsen­des havaristen. Den skal udfyldes og sendes til DULFUs sekretariatet inden 8 dage.
 6. Sammen med havarirapporten vedlægges bil­leder af det havarerede fly samt evt. en skitse af uheldsstedet.
 7. Flyvetilladelsen er ugyldig efter et havari, og skal snarest indsendes til DULFUs sekretariat.

 

 

Alarmering:

AMBULANCE OG REDNINGSHJÆLP ALARMERES PÅ TELEFON 112.

Samtidigt med redningshjælp vil politiet ankomme til stedet for at optage rapport. Politiet vil normalt, samtidig med alarmeringen, videregive meldingen til DULFUs havariundersøgelsesgruppe. I tilfældet af alarmering og redningshjælp, skal DUL­FUs formand og flyvechef snarest underrettes.

Pressedækning og udtalelser til pressen.

Pressen vil ofte komme til stedet ved alarmering. Det er vigtigt, at kun én person udtaler sig til pressen om forhold vedrørende havariet - henvis pressen til DULFUs Flyvechef.---

Det er i DULFUs interesse at indsamle viden om havarier og hændelse med ultralette fly, med henblik på at forbedre uddannelse, materiel, information samt tilsyn, med det formål at mindske antallet af havarier og hændelser.

Sager om manglende meddelelse og indsendelse af rapporter over havarier og hændelser meddeles til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Ved havari er flyvetilladelsen ugyldig, også i tilfælde af manglende indrapportering. Flyvetilladelsen generhverves, når en DULFU flyvekontrollant har godkendt reparationer og udbedringer af skader.